Centers for Chemistry Teachers

אתר המפמ״ר לכימיה

כל מה שרצית לדעת על מקצוע הכימיה בבית הספר התיכון:

תלמידים יכולים לבחור בלימודי הכימיה במסגרת לימוד מקצועות הבחירה, ברמה רגילה של 3 יחידות לימוד או ברמה מוגברת של 5 יחידות לימוד. במערכת החינוך פעילים כ- 600 מורים המכשירים את התלמידים לעמוד בבחינות הבגרות. בכ- 450 בתי ספר תיכוניים, בוחרים התלמידים לגשת לבחינת הבגרות במקצוע. בשנת הלימודים תשס"ט נבחנו כ- 9500 תלמידים ברמה של 3 יחידות לימוד וכ- 6900 נבחנו ב - 2 יחידות לימוד נוספות והשלימו ל- 5 יחידות לימוד.

מה חדש בהוראת הכימיה עפ"י התוכנית החדשה?

חזרה אל המעבדה: כיום כ-85% מכלל בתי הספר כבר מגישים את תלמידיהם לבחינה בהיקף 1/2 או 1 יח"ל במעבדה. לימודי הכימיה במעבדה מאפשרים לתלמידים להיחשף לשיטת המחקר המדעית, לרכוש מיומנויות חקר, ולהתנסות בעבודה בצוותים. בבתי הספר בהם מיושמת יחידת המעבדה, נראה כי היא מעוררת עניין והתלהבות הן בקרב המורים והן בקרב התלמידים, וזוכה להצלחה מרובהההוראה של הידע הכימי נעשית מתוך הקשר ולא עפ"י מבנה הדעת של המקצוע, כפי שהוא נלמד במוסדות להשכלה גבוהה: כך למשל תגובות חמצון חיזור ותגובות חומצה-בסיס נלמדות תוך הקשרן לתגובות בגוף האדם (במבנית: "כימיה זה בתוכנו"). היכרות מעמיקה עם מולקולות ביולוגיות כמו שומנים,פחמימות וחלבונים. נעשית במהלך למידת מבנית שעוסקת במזון ("טעם של כימיה"). שילוב מיומנויות חשיבה גבוהות ורמות הבנה בכימיה.

תכנים:

בתוכנית ל-3 יח"ל נלמדים מושגי הבסיס, שפה כימית, מבנה האטום, מחזוריות, הקשר הכימי, סוגי חומרים שונים. הקשר בין המבנה החלקיקי ותכונות החומר (במבנית "יחסים וקשרים בעולם החומרים"). חישובים כמותיים בכימיה. במבנית "כימיה זה בתוכנו" נלמד על תגובות חומצה בסיס, תגובות חמצון חיזור ותגובות בכימיה אורגנית, עליהן נרחיב גם במבנית טעם של כימיה, שבה נערוך היכרות עם מולקולות ביולוגיות כמו שומנים, פחמימות וחלבונים. בתוכנית של יח' ההשלמה ל-5 יח"ל, שתי יחידות לימוד: היחידה הרביעית מורכבת מנושא חובה, וכן בחירת נושא מורחב אחד מתוך נושאי הבחירה. היחידה החמישית מורכבת משני חצאים, שיכולים להיות או שניהם מעבדה, או מעבדה ויחידת לימוד, או במקרה שעדין אין מעבדה בבית הספר, שתי יחידות לימוד בנושאים שונים. פרק החובה ביחידה הרביעית הוא אנרגטיקה ודינמיקה 1 עפי" המבנית "אנרגיה בקצב הכימיה" העוסקת באנרגיה, קינטיקה (קצב) של תגובות, ותגובות בשיווי משקל. בנושאי הבחירה ניתן לבחור ממגוון נושאים כגון: פולימרים, פרקים בתעשיית הברום, ביוכימיה, ננוטכנולוגיה עפ"י התוכנית "כימיה מכל וחול" כימיה אורגנית מתקדמת, אנרגטיקה ודינמיקה 2 (עפ"י המבנית : מכאן הכל מתחיל) מבניות ההרחבה לרמה של 5 יח"ל הן מוכוונות תחום הדעת, תוך יישומים מהתעשיה ומחיי היוםיום. יחידת המעבדה היא מעבדת חקר. 

מפמ"ר כימיה ד"ר דורית טייטלבאום

המרכז הארצי של מורי הכימיה בישראל

המרכז הארצי של מורי הכימיה בישראל פועל תחת האחריות האקדמית של קבוצת הכימיה, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע.

ראש המרכז: ד"ר רחל ממלוק-נעמן

יעוץ ואחריות אקדמית: פרופ´ אבי הופשטיין

צוות המרכז (לפי א"ב): שרה אקונס, ד"ר רון בלונדר, זיוה בר-דב, ד"ר שלי ליבנה, ד"ר מירה קיפניס, ד"ר דבורה קצביץ, ד"ר יעל שורץ.

מכון דוידסון לחינוך מדעי

מכון דוידסון לחינוך מדעי הוא ארגון מוביל בטיפוח החינוך המדעי-טכנולוגי בישראל. המכון יוזם, מארגן ומפעיל קשת רחבה של תכניות חינוכיות לתלמידים, למורים ולציבור הרחב, על מנת להנגיש את חזית המדע לכל ולהשפיע על מערכת החינוך והחברה. מטרת העל של מכון דוידסון היא להנחיל ידע, מיומנויות למידה וחקר וגישה מדעית. המכון מדגיש את רלבנטיות המדע לחיי היומיום בכל פעילויותיו, שנעשות מתוך מחויבות עמוקה לפרט ולחברה, בדרך של מקצוענות ומצוינות, להט וסקרנות. כל אלו הופכים את מכון דוידסון לשותף מוביל בחינוך המדעי, גם בזירה הבינלאומית. מכון דוידסון הוא מוסד ציבורי ללא כוונת רווח שפועל כעמותה רשומה ומשמש כזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בראש המכון עומד ועד מנהל שבו חברים מדענים ממכון ויצמן ואנשי תעשייה וציבור. יו"ר הוועד המנהל הוא פרופ' חיים הררי, לשעבר נשיא מכון ויצמן למדע. מנכ"ל המכון הוא ד"ר אריאל היימן. התוכניות המגוונות שמציע מכון דוידסון עוסקות בפיתוח מקצועי למורים, בהעשרת הידע המדעי של תלמידים, בטיפוח מצוינים, בקידום אוכלוסיות חלשות, בפיתוח יישומים טכנולוגיים מתקדמים, ובפעולות לקירוב צעירים ומבוגרים לנושאים שונים במדע. העיסוק בחינוך מדעי של כל שכבות הגיל באוכלוסייה מאפשר למכון לפתח ראייה ייחודית של תהליכי למידה לאורך חיי האדם (Life Long Learning) והבנה מעמיקה של צרכי האוכלוסיות השונות המרכיבות את החברה הישראלית, ולגבש עמדות לגבי עתיד החינוך המדעי בישראל, שנבחנות ללא הרף בהקשר הבינלאומי. מדעני מכון ויצמן, ובפרט המחלקה להוראת המדעים, ממלאים חלק מרכזי בפעילות מכון דוידסון ותורמים מזמנם וכישרונם לקידום האוריינות המדעית של קהלי היעד השונים. יותר מ-300 אלף משתתפים לוקחים חלק מדי שנה בפעילויות המכון. פעילויותיו של מכון דוידסון מאורגנות במסגרת יחידותיו השונות: שוה"ם (שוחרי השכלה ומדע) – יחידת הקהל הרחב; תל"ם (תלמידים לומדים מדע) – יחידת התלמידים; התמד"ע (התפתחות מקצועית מורי מדע) – יחידת המורים; ויט"ב (יחידת טכנולוגיה בחינוך). גם פר"ח, פרויקט החונכות הלאומי שנולד במכון ויצמן למדע, שבמסגרתו חונכים סטודנטים תלמידים משכבות מצוקה בכל רחבי הארץ, פועל במסגרת מכון דוידסון. מכון דוידסון פועל הודות לתרומתו הנדיבה של ויליאם (ביל) דוידסון (2009-1922) מדטרויט שבארה"ב.

המחלקה להוראת המדעים, מדרשת פיינברג

מדרשת פיינברג, באמצעות המחלקה להוראת המדעים, מציעה תוכנית לימודים ייחודית לקראת תעודת הוראה במדעים, מתמטיקה ומדעי המחשב לכיתות ז'-י"ב. התעודה מוכרת ע"י משרד החינוך בישראל. מטרה לאפשר לתלמידי המדרשה ולבוגריה, וכן למשתלמים הבתר-דוקטורים במכון, להכשיר עצמם כמורים מובילים במערכת החינוך. שפת ההוראה בתוכנית תוכנית הלימודים לקראת תעודת הוראה שמציעה מדרשת פיינברג מתקיימת בשפה העברית בלבד. משך הלימודים משך הלימודים בתוכנית (כולל הפרקטיקום) הוא שנתיים. תוכנית הלימודים תוכנית הלימודים כוללת שבעה קורסים (הנלמדים במשותף) והתנסות מעשית (פרקטיקום). רשימת הקורסים כוללת מבוא להוראת המדעים, נושאים נבחרים בלמידה והוראה, סביבות למידה, הערכת למידה, פסיכולוגיה חינוכית היסטוריה ופילוסופיה של החינוך, קורס שנתי בדידקטיקה (ניתן לכל תחום דעת בנפרד) התנסות מעשית (פרקטיקום) 180 שעות של הכשרה, במהלכה מושם דגש על לימוד של דרכי הוראה הכוללות: חקר, פתרון בעיות, ביצוע פרויקטים, דיונים, שימוש בסביבות למידה עתירות טכנולוגיה ולמידת עמיתים). אוכלוסיית היעד התוכנית פתוחה לאוכלוסיות הבאות בלבד: תלמידי מוסמך ודוקטור במחלקה להוראת המדעים. תלמידי מוסמך ודוקטור במדרשת פיינברג, לאחר אישור הצעת המחקר, ובאישור המנחה. משתלמים בתר-דוקטורים במכון ויצמן למדע. בוגרי מדרשת פיינברג. עלות התוכנית אינה כרוכה בשכר לימוד, ואינה מזכה במלגה.

קבוצת הכימיה במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון

קבוצת הכימיה במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון עוסקת בהכשרת פרחי-הוראה לכימיה, ובהנחיית תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי בתחומי הוראת הכימיה, בדגש על ויזואליזציה. פעילות הקבוצה שלובה בעבודת מחקר מאבחן ויישומי בתחום הלמידה בפיתוח סביבות למידה מתקדמות בשילוב עם שיטות ואמצעים חדשניים להוראה והערכה. חברי הקבוצה פעילים בוועדות מקצועיות לשם קבלת החלטות על תוכניות לימודים בישראל ומעורבים בפיתוח, יישום והערכת חומרי למידה מתקדמים וחדשניים המיושמים זה מספר שנים במערכת החינוך בארץ.

Please reload

THE ISRAEL CHEMICAL SOCIETY

Advancing the chemical sciences, chemical industry and chemistry education